شلوار؟ آن هم گلی. لبه‌های کلاه فرسوده. مو؟ بلند و نامرتب دسته کرده. پانچو؟ زبر آن قدر که باید. دیوار؟ زرد وحشی.

ecuador

سه پله پایین‌تر می‌توانی بپری توی کامیون و بروی دور، دورتر. اما چه قدر؟ اکوادور این‌طوری است.

Advertisements