بله. زن‌ها در اکوادور مقام مهمی دارند. عرض کردم که می‌توانند پانچو بپوشند و سوار کامیون حمل احشام شوند و دور و دورتر بروند.

بعضی سفیدهاشان حتا توانسته‌اند برنزی بشوند و بروند بالای یک برج بلند در باد و باران و تابش آفتاب با مشعل و تیردان و تبر و این چیزها با شکم برآمده بایستند و هرگز هم وضع حمل نکنند. مثل این یکی.hpim3240

و خب البته بعضی پیرها هم هستند که بعد سی و سه سال هنوز دنبال فرزند و عروس ربوده‌شده‌شان می‌گردند. در همان چند قدمی آن زن سفید باردار نازای برنزی.

3013-madre-de-la-plaza-de-mayo

Advertisements