نظیف توپچوقلو پنجشنبه, آوریل 30 2009 

03

عکاس و معمار اهل ترکیه

Advertisements

چوب‌ها آماده سه‌شنبه, آوریل 28 2009 

rods-and-reels-at-the-ready-tuna-fishing-vagabond

حکایت کرگدنی که به جادو و قدرت دوشنبه, آوریل 27 2009 

و چند چیز دیگر حساسیت داشت.

چه قصه‌گوی توانایی است این بچه. لابد تقدیم به دی‌روز کسی که مثل این بچه توانا بود در قصه گفتن و این روزها انگار دیگر توان جادویی قصه گفتنش را ماموت ازش گرفته است.

وقت رویا جمعه, آوریل 24 2009 

مخصوصا برای مخاطب خاص، که احتمالا سخت مشغول درس و مشقش شده است.

کوک کن؛ نور بگیر جمعه, آوریل 24 2009 

wind-up-lamp-lets-you-save-your-bill

این یک عکس نی‌ست جمعه, آوریل 24 2009 

holiday-in-tasmania

گمان نکن که این فقط یک عکس است؛ این جایی است که روزی خواهم رفت. روزی که صبح، وقتی چشم باز کردم، از خودم نپرسم کدام جورابم را با کدام شلوار و کدام پیراهن بپوشم. روزی که حوله‌ی کوچکی روی دوشم بگیرم و پابرهنه توی قایق بدوم و بروم سمت جزیره.

The Planet جمعه, آوریل 17 2009 

the-planet

آی آدم‌ها! اگر به مادرید می‌روید، اگر از خیابانی و کوچه‌ای می‌گذرید و بار «سیاره» را می‌بینید، اگر زیر آن صورتک ماه عکس می‌گیرید، خوش به حالتان. ما هم که می‌بینیم، خوش به حالمان.

I’m just a dream پنجشنبه, آوریل 16 2009 

wallking

رویاهایتان را جدی نگیرید. آن‌ها فقط رویا هستند؛ برای تصور کردن خوب هستند و برای حسرت خوردن. سرتان را در لاک زندگی روزمره فرو کنید.

امتحان می‌کنید؟ چهارشنبه, آوریل 15 2009 

fruit-tart1

قلعه را نمی‌بینی؟ چهارشنبه, آوریل 15 2009 

gdansk

بهار گدانسک

صفحهٔ بعد »