DSC05442

ما هنوز سبز هستیم، هر چند میوه‌مان سرخ باشد. دیروز یغما گلرویی ترانه‌سرای خوب ایرانی را جلوی ستاد موسوی چاقو زدند. آن که چاقو زده است، مردی را دیده سی و چند ساله. چه می‌دانسته این مرد چه حنجره‌ای می‌تواند باشد برای بغض ما. حمایت از موسوی هزینه دارد. اما در نهایت مردم هستند که انتخاب می‌کنند.

Advertisements