نظیف توپچوقلو پنجشنبه, آوریل 30 2009 

03

عکاس و معمار اهل ترکیه

Advertisements

وقت رویا جمعه, آوریل 24 2009 

مخصوصا برای مخاطب خاص، که احتمالا سخت مشغول درس و مشقش شده است.

گربه‌باز یکشنبه, مارس 22 2009 

yoko1-1

لشکری گرد کرده از گربه

می‌روم من به جنگ روبه پیر

این همه صندلی جمعه, مارس 13 2009 

18_8711161834_l600

کو کسی که دمی بیاساید؟

بدبختی یعنی این چهارشنبه, مارس 11 2009 

grsdj7ejکه باور کنی که زندگی نمایش است و همیشه گوشت به تشویق و چشمت به گرم و سرد نگاه تماشاگرانت باشد.

من روی صندلی نشسته بودم که خوزه ریشم را بتراشد جمعه, فوریه 20 2009 

recreation_of_traditional_panamanian_barber_shopگوشه‌ی پرتی در پاناماسیتی. اما خوزه عاشق شده بود و رفته بود و هیچ وقت برنگشت.

ریشه‌ها سه‌شنبه, ژانویه 13 2009 

knitted-rootsهنر مفهومی، همیشه هم آن چیزهایی نی‌ست که در موزه‌ی هنرهای معاصر می‌بینیم و نمی‌فهمیم. گاهی با یک جفت میل بافتنی و کمی ایده می‌توان یک تابلوی خوب آفرید. تابلویی بی قاب و بی ادعا و در عین حال تاثیرگذار.