آقای نویسنده جمعه, ژانویه 16 2009 

heinrich-boll-by-clemensدلقک‌ها هم عقایدی دارند. آقای نویسنده این را خوب نشانمان داده است.

Advertisements

وقتی که جواد بودن پاسپورت نمی‌خواست جمعه, ژانویه 9 2009 

روزهایی بود که جواد بودن روادید که هیچ، گذرنامه هم نمی‌خواست. این آقایون را نگاه کن؛ گروه دپچ مد.

depeche_mode2

سال‌ها پیش این شکلی بودند:

depeche_mode

کسی از حال نفر چهارم خبر دارد؟ کسی می‌داند من و تو آن روزها چه شکلی بودیم؟

سینه‌ی دیوار چهارشنبه, ژانویه 7 2009 

takhti1

آقا تختیشان را زده‌اند سینه‌ی دیوار. نماشا می‌کنند. دیوار سیاه سفید، آقا تختی سیاه سفید، قاب‌های رنگی، رخت‌های رنگی. دی‌روز سال‌گردش بود.