فیله یکشنبه, آوریل 5 2009 

western-super-mare-sand-exibition

انگار می‌خواهد نگذارد از تپه-مادر ماسه‌ایش جدایش کنند.

Advertisements

مغول‌ها از پنجره نمی‌آیند یکشنبه, مارس 29 2009 

ceremonial-parade-on-sukhbaatar-square

رژه‌ی سربازان مغول در میدان سوخباتر در اولان باتــُر.

گربه‌باز یکشنبه, مارس 22 2009 

yoko1-1

لشکری گرد کرده از گربه

می‌روم من به جنگ روبه پیر

عرض می‌کردم یکشنبه, مارس 1 2009 

بله. زن‌ها در اکوادور مقام مهمی دارند. عرض کردم که می‌توانند پانچو بپوشند و سوار کامیون حمل احشام شوند و دور و دورتر بروند.

بعضی سفیدهاشان حتا توانسته‌اند برنزی بشوند و بروند بالای یک برج بلند در باد و باران و تابش آفتاب با مشعل و تیردان و تبر و این چیزها با شکم برآمده بایستند و هرگز هم وضع حمل نکنند. مثل این یکی.hpim3240

و خب البته بعضی پیرها هم هستند که بعد سی و سه سال هنوز دنبال فرزند و عروس ربوده‌شده‌شان می‌گردند. در همان چند قدمی آن زن سفید باردار نازای برنزی.

3013-madre-de-la-plaza-de-mayo

عیسای بخشاینده شنبه, ژانویه 17 2009 

jesus-the-redeemerمن هم اگر سی و هشت متر قد داشتم، چیزی کم‌تر از مجسمه‌ی عیسای بخشاینده نمی‌شدم.