ماه و خورشید پنجشنبه, مارس 12 2009 

sun-moon-mirror

همین آینه می‌گردانند.

Advertisements

از پشت پنجره شبیه نی‌ستی دوشنبه, مارس 2 2009 

13_8711291567_l600

دکمه‌های کوچک شنبه, ژانویه 17 2009 

1445152368_67bec5869dچرا من فکر می‌کنم این که دکمه توی دستش است لئونارد کوهن است؟

نگشاده دری پنجشنبه, ژانویه 15 2009 

glsdr101بدین ظرافت

گر باز کنی ببین چه باشد