گاهی با دوربینت نقشی بکش پنجشنبه, مهٔ 21 2009 

Sagehen Meadows May 21, 2008

Advertisements

این یک عکس نی‌ست جمعه, آوریل 24 2009 

holiday-in-tasmania

گمان نکن که این فقط یک عکس است؛ این جایی است که روزی خواهم رفت. روزی که صبح، وقتی چشم باز کردم، از خودم نپرسم کدام جورابم را با کدام شلوار و کدام پیراهن بپوشم. روزی که حوله‌ی کوچکی روی دوشم بگیرم و پابرهنه توی قایق بدوم و بروم سمت جزیره.

The Planet جمعه, آوریل 17 2009 

the-planet

آی آدم‌ها! اگر به مادرید می‌روید، اگر از خیابانی و کوچه‌ای می‌گذرید و بار «سیاره» را می‌بینید، اگر زیر آن صورتک ماه عکس می‌گیرید، خوش به حالتان. ما هم که می‌بینیم، خوش به حالمان.

قلعه را نمی‌بینی؟ چهارشنبه, آوریل 15 2009 

gdansk

بهار گدانسک

که تقویم پاری نیاید به کار دوشنبه, آوریل 13 2009 

در زمان سعدی هنوز فمینیست و این چیزها عمل نمی‌آمده. برای همین هم سعدی جرأت داشته بی ترس و بی خیال بگوید:

زن نو کن ای دوست هر نوبهار

که تقویم پاری نیاید به کار

اما از آن قسمت زن که بگذریم نظر شما درباره‌ی تقویم پاری چی‌ست؟ «نیاید به کار»؟ «بیاید به کار» اما نه زیاد؟ خیلی هم «بیاید به کار»؟

این سنگ غولان که می‌بینید آن آقای توریست ژاپنی مات و مدهوشش شده است، تقویم قوم آزتک بوده است:

aztec-sunstone

این که این چه جور تقویمی است را من هم مثل شما نمی‌دانم. اما یک عده دانش‌مند بی‌کار که می‌گویند می‌دانند این سنگ گنده به چه کار می‌آمده است، نمونه‌ای از این سنگ ساخته‌اند و طوری رنگش کرده‌اند تا اجزایش مشخص باشد و بتوانند توضیح دهند که چی به چی بوده است. ببینید:

aztec_sun_stone_replica_cropped

و کسی هم بوده که نمی‌دانسته این سنگ به چه درد می‌خورد اما از رنگ و نقاشی خوشش می‌آمده. این هم اثر طبع او است:

aztec-calendar

New Mexico شنبه, آوریل 11 2009 

april-16-2005-new-mexico

در آوریل باران اولین مهمانی است که تقه به در می‌زند.

پاک دنس جمعه, آوریل 10 2009 

wagah-border-ceremony

ورمونت در مهر ماه چهارشنبه, آوریل 8 2009 

fall_colors_vt1

چای به سبک برمه چهارشنبه, آوریل 8 2009 

burmese-style-tea-shop-in-mae-la-camp

فکر نمی‌کردم به این زودی رابین هود پیدا شود و فیل معروف را یک لحظه قلقلک بدهد تا من بروم داخل. از رابین هود محترم تشکر می‌کنم.

لنگر سه‌شنبه, آوریل 7 2009 

april-72007-sweden

 سوئدی‌ها لنگرها را در خیابان … منتظر بقیه‌اش نباشید.

صفحهٔ بعد »